รับปรึกษา ออกแบบ สำรวจ จัดหา ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแล ระบบเสียงผ่านโครงข่ายไอพี ระบบเสียงไอพี ระบบเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งแบบ ระบบเสียงตามสาย และ ระบบเสียงแบบไร้สาย Audio Over IP Broadcasting System 0863175577 /0896080077 โดยทีมงานด้านเสียงตามสาย และเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ


ระบบเสียงไอพี คือการส่งสัญญาณเสียงผ่านโครงข่าย/เครือข่ายไอพี Audio Over IP Network เรียกได้หลายอย่าง เช่น ระบบเสียงผ่านเครือข่ายไอพี หรือ ระบบเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ ระบบเสียงผ่านแลน หรือ ระบบเสียงผ่าน ip network ระบบเสียงผ่านระบบไอพี PA System เป็นต้น

เครือข่ายไอพี อาจเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(LAN) และ เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Fiber optic หรือ ระบบ Internet ทั้งแบบสาย และไร้สาย


ภาพด้านล่างเป็น ตัวอย่างการใช้งานระบบเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย สำหรับหน่วยงาน เอกชน หรือหน่วยงานทั่วไป

ภาพด้านล่างแสดงตัวอย่างการนำระบบเสียงไร้สาย และตามสายผ่านเครือข่ายไอพีไปใช้กับหน่วยงาน ระบบเสียงหมู่บ้าน ระบบเสียงเทศบาล ระบบเสียงอบต