ระบบกระจายเสียงวิถีใหม่ (New Normal Audio Broadcasting)

เป็นระบบกระจายข่าวสารและกระจายเสียงในแบบวิถีใหม่(New Normal Audio Broadcasting) ที่เหมาะสม และแก้ปัญหาเรื่องขีดจำกัด ของการกระจายเสียงแบบเดิมๆ

ตอบโจทย์ของการกระจายเสียงข่าวสาร ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาด Covid-19 วันนี้ที่สุด สามารถรองรับการประกาศกระจายเสียงข่าวสารแบบรวมศูนย์ ประกาศไปยังภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน โดยยังคงให้สิทธิ์การประกาศในแต่ละระดับได้ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์สูงสุด แค่ติดตั้งชุดลำโพงในระดับหมู่บ้านเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศได้จากช่องทางออนไลน์ โดยรับฟังเสียงประกาศได้โดยตรงจากโทรศัพท์มือถือของ ประชาชนโดยอุปกรณ์สามารถประกาศแยกในแต่ระดับได้ สามารถประกาศจากศูนย์ย่อย กระจายไปยังระดับหมู่บ้าน แต่ละหมู่ หรือสำหรับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีหลายสาขา ตั้งอยู่ในหลายพื้นที มีสมาชิกหรือพนักงานหลายคน กระจายกันอยู่ คนละที่ ทำงานอยู่ที่บ้าน เรียนอยู่ที่บ้าน โดนกักตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม ก็ไม่พลาดข่าวสาร สามารถฟังเสียงประกาศจากหน่วยงานผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทันที

ทดลองฟังการประจายเสียง/เสียงประกาศผ่านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต