ระบบเสียงไอพีสำหรับโรงงาน

ระบบเสียงไร้สายภายในโรงงานเป็นเรื่องไม่ยากอีกต่อไป ลำโพงไร้สาย Wifi

ทดลองฟังการประจายเสียง/เสียงประกาศผ่านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(ออกอากาศ สด Live! )