ระบบเสียงไอพีสำหรับ โรงเรียน มหาวิทยาลัย


ทดลองฟังการประจายเสียง/เสียงประกาศผ่านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(ออกอากาศ สด Live! )