รับปรึกษา ออกแบบ สำรวจ จัดหา ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแล ระบบเสียงผ่านโครงข่ายไอพี ระบบเสียงไอพี ระบบเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งแบบ ระบบเสียงตามสาย และ ระบบเสียงแบบไร้สาย Audio Over IP Broadcasting System 0863175577 /0896080077 โดยทีมงานด้านเสียงตามสาย และเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ


ระบบเสียงไอพี คือการส่งสัญญาณเสียงผ่านโครงข่าย/เครือข่ายไอพี Audio Over IP Network เรียกได้หลายอย่าง เช่น ระบบกระจายเสียง IP Network ระบบเสียงผ่านเครือข่ายไอพี หรือ ระบบเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ ระบบเสียงผ่านแลน หรือ ระบบเสียงผ่าน ip network ระบบเสียงผ่านระบบไอพี PA System , ระบบกระจายเสียงผ่านโครงข่าย/เครือข่ายไอพี, ระบบเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต,IP NETWORK PUBLIC ADDRESS SYSTEM ,IP NETWORK AUDIO SYSTEM,IP NETWORK AUDIO BROADCAST SYSTEMP , Network IP Audio System เป็นรูปแบบใหม่ของระบบกระจายเสียงผ่านโครงข่ายหรือ ผ่านเครือข่ายอีเทอร์เน็ต และอินเตอร์เน็ต , เสียงผ่าน Internet ,Audio over IP , Audio over Internet เป็นต้น

สามารถส่งสัญญาํเสียงผ่านสาย และระบบไร้สาย เป็นการกระจายเสียงไร้สายไอพี เครือข่ายไอพี อาจเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(LAN) และ เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Fiber optic หรือ ระบบ Internet ทั้งแบบสาย และไร้สาย

รองรับทั้งแบบเสียงตามสาย หรือไร้สาย ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่า รองรับการแบ่งโซน ควบคุมการเปิด/ปิดจากส่วนกลาง สะดวก ประหยัด และง่ายในการเพิ่มขยาย สามารถเชื่อมเข้ากับระบบ LAN เดิมของหน่วยงานได้ ระบบกระจายเสียงผ่าน IP Network การใช้งาน รองรับการตั้งค่าแบ่งกลุ่มโซนได้

ส่งสัญญาณผ่าน LAN หรือ ระบบ Wifi Wireless Access Point ได้ สะดวกในการติดตั้งและใช้งาน เพราะปัจจุบันทุกหน่วยงานส่วนใหญ่มีระบบ LAN เดินทั่วถึงทุกอาคารอยู่แล้ว ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินสายอีกต่อไป สามารถรองรับการส่งผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) และ ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ 3G, 4G/LTE, 5G ได้ สามารถประยุกต์ส่งสัญญาณเสียงสำหรับทำ เสียงประกาศสาธารณะ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย เสียงไร้สาย ระยะไกล สำหรับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาล อบต สามารถใช้งานได้ ไม่ต้องขออนุญาตใช้ ทดแทนระบบคลื่นวิทยุ 420.200MHz 430.225MHz 430.275MHz 435.225MHz 435.275MHz ของ เทศบาลฯ อบต.ได้

ระบบกระจายเสียงวิถีชีวิตใหม่(New Normal Audio Broadcasting)

เป็นรูปแบบใหม่ของการกระจายเสียง และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ที่ช่วยแก้ปัญหาขีดจำกัด ของการกระจายข่าวสารด้วยเสียงแบบเดิมๆ

📢 ช่วยเชื่อมโยงระบบกระจายเสียงจากส่วนกลาง เช่นจากศูนย์เผยแพร่ข่าวสารของภาครัฐ กระจายไปยังระบบเสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้านได้โดยตรง ทำให้การกระจายข่าวสารทำได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

📢 สามารถประกาศ / ประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่เกิดเสียงรบกวนชาวบ้าน ทำให้การประกาศข่าวสาร วนซ้ำๆได้ตลอดเวลา สะดวก,ใช้งานง่าย,การกระจายข่าวสารทำได้รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

📢 รับฟังเสียงประกาศผ่านเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ ได้โดยตรง แม้ จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ สะดวก , ไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป

📢 รองรับการแจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่ม เมื่อมีการกระจายเสียง รู้ทันทีว่ามีการประกาศข่าว สะดวก , ไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป

📢 รองรับการติดตั้งชุดลูกข่ายแบบเสียงไร้สาย เพื่อต่อใช้งานให้เสียงออกที่ลำโพง สะดวกไม่ต้องเดินสาย หรือติดตั้งบนยานพาหนะเคลื่อนที่ได้ ยืดหยุ่น ต่อการนำไปใช้งาน

📢 ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ ระบบเสียงตามสาย/ระบบหอกระจายข่าว/ระบบเสียงไร้สายแบบใช้คลื่นวิทยุแบบเดิม และ ยืดหยุ่น ต่อการนำไปใช้งาน

📢 ไม่ต้องขออนุญาตใช้คลื่นวิทยุ จาก กสทช. , ไม่มีการรบกวนของคลื่นความถี่ ,ไม่มีปัญหาเรื่องระยะทางไกล , ไม่ต้องตั้งเสาเครื่องส่ง

📢 สัญญาณเสียงดัง ชัดเจน คุณภาพเสียงดีกว่าระบบเดิม

ตัวอย่างการออกแบบระบบกระจายเสียงวิถีชีวิตใหม่ (New Nomal Audio Broadcasting ) สำหรับกระจายข่าวสารจากศูนย์กระจายข่าวสารระดับอำเภอ > ระดับตำบล(เทศบาล/อบต) > ระดับหมู่บ้าน


ภาพด้านล่างเป็น ตัวอย่างการใช้งานระบบเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย สำหรับหน่วยงาน เอกชน หรือหน่วยงานทั่วไป

ภาพด้านล่างแสดงตัวอย่างการนำระบบเสียงไร้สาย และตามสายผ่านเครือข่ายไอพีไปใช้กับหน่วยงาน ระบบเสียงหมู่บ้าน ระบบเสียงเทศบาล ระบบเสียงอบต

ทดลองฟังการประจายเสียง/เสียงประกาศผ่านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(ออกอากาศ สด Live! )

ระบบเสียงไร้สายสำหรับเทศบาล


ระบบเสียงไร้สายสำหรับ อบต


ระบบเสียงไร้สาย ฟังผ่านมือถือ